Persoons Gebonden Budget

 

Bij bepaalde PGB klassen is het naast de kosten voor begeleiding, verzorging en verpleging ook mogelijk om de reis en verblijfkosten van P-reizen vanuit het PGB te betalen. Dit natuurlijk alleen als uw PGB toereikend is.

U dient hiervoor een zorgovereenkomst af te sluiten en te kiezen voor de "Uw zorgverlener werkt in opdracht" op de site:

https://www.svb.nl/Images/0427NT.pdf
 

Neem contact op met uw zorgkantoor, de gemeente of uw zorgverzekeraar en  vraag na of in uw specifieke geval dit ook van toepassing is. Let op : Wanneer u inderdaad een akkoord krijgt op het betalen van de reis en verblijfkosten vanuit uw PGB laat dit dan nog even per email door het zorgkantoor / gemeente of zorgverzekeraar aan u bevestigen.

 

De kosten voor reis en verblijf kunt u achteraf dan bij de SVB indienen als onkostenvergoeding. (let op deze kosten zijn geen loon, dus moet u niet bij uw zorgovereenkomst als loon meenemen maar als onkostenvergoeding)