Subsidies

Reizen en vakanties zijn niet goedkoop. U kunt zeggen dat mensen met beperkingen, wat financiën betreft dubbel beperkt worden door de extra kosten die gemaakt moeten worden.

Een aantal fondsen is bereid om een steentje bij te dragen. Het moet dan gaan om kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de handicap of ziekte.

Onderstaande lijst geeft alleen voorbeelden. Er zijn wellicht meer instanties die op een of andere manier uw vakantie kunnen ondersteunen.

Stichting De Lichthoeve Postbus 33, 3886 ZG Garderen, telefoon 0341-455187 (maandag tot en met donderdag van 09-12.00 uur), fax 0341-455278. Verstrekt onder voorwaarden een bijdrage in de meerkosten van een vakantie die voortvloeien uit de handicap.

Stichting Zonnewende Raadhuisstraat 64, 1617 VM Westwoud, telefoon 0228561946, fax 0288-561946. Voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen (niet ouder dan 17 jaar) en ook de gezinnen waartoe ze behoren.

Nationaal Epilepsie Fonds - De macht van het kleine. Postbus 270, 399o GB Houten, telefoon 030-6344063, fax 030-6344060. Mensen met epilepsie kunnen contact opnemen voor advies, bemiddeling of subsidie.

Landelijke stichting voor blinden- en slechtzienden Nieuwe Gracht 46, 3512 LT Utrecht, telefoon 0302311543. Visueel gehandicapten kunnen op dit adres aanvragen doen voor het Vakantie-suppletiefonds (opgericht door een aantal Blindenfondsen).

Stichting Nationaal Fonds - het gehandicapte kind (STINAFO) Treiler Dwarsweg 91, 2583 Den Haag, telefoon 070 3512784. www.stinafo.nl Deze stichting biedt hulp aan gehandicapte kinderen of kinderen met een chronische ziekte van 0-25 jaar in al die gevallen waarin de overheid of fondsen met een specifieke doelstelling geen of weinig hulp bieden. Aanvragen moeten worden ondersteund door maatschappelijk werk.